Klub Strzelecko Kolekcjonerski "KALIBER 7,62" w Skwierzynie

Informacja dla członków klubu przedłużających licencje zawodnicze na rok 2023.

Samo złożenie wniosku na portalu PZSS nie załatwia sprawy a jedynie jest częścią procesu. Proszę pamiętać o dostarczeniu do klubu papierowej wersji wniosku z wykazem startów w zawodach w roku 2022 zgodnego ze wzorem. Przypominam, że osoby powołujące się na zawody inne niż organizowane w Nietoperku mają obowiązek dołączyć kopię komunikatu z tych zawodów. Następnie należy dokonać na konto klubu opłaty 50zł za wydanie licencji oraz dokonać wpłaty składki na 2023 w wysokości 240zł. (Potwierdzenia wpłat dołączyć do wniosku). Ponadto należy rozliczyć się z "godzin klubowych". Na odwrocie wniosku wypisać co i kiedy. W przypadku nieodrobienia całości lub części dokonać wpłaty na konto klubu (1 godz. 50 zł). W roku ubiegłym było 20 godzin. W przypadku wpłaty potwierdzenie dołączyć do wniosku. Osoby które z różnych przyczyn nieuzyskały stosownych startów w zawodach muszą wziąć udział w egzaminie sprawdzającym zgodnie z przepisami PZSS. Egzamin taki będzie przeprowadzony tylko raz w dniu 25.02.2023 o godz. 13:00 na strzelnicy w Nietoperku. Zatwierdzanie licencji zawodniczych odbywać się będzie: 10.02.2023, 20.02.2023 i 1.03.2023 po tym terminie licencję zawodnicze będą zatwierdzane jedynie przy okazji organizacji egzaminu patentowego (średnio co 3 miesiące).

Pozdrawiam - Prezes Klubu :)

Nr rachunku klubu: 61 1600 1462 1733 5411 9000 0001

Komplet przygotowanych dokumentów dostarcz osobiście - po wcześniejszym umówieniu się (nr telefonu +48 604 45 44 77).

Miesięczna składka członkowska to 20zł, płatna jednorazowo za cały rok (bądź za miesiące pozostałe do końca roku kalendarzowego). Opłatę wnosisz dopiero po zaakceptowaniu Twojej kandydatury.

Każdy członek Klubu ma obowiązek przepracować na jego rzecz 10h w ciągu 6 miesięcy (czyli 20h na rok) - połowę od stycznia do końca czerwca oraz połowę od lipca do końca listopada. Nieprzepracowane godziny podlegają dodatkowej opłacie na rzecz Klubu (50zł za każdą nieprzepracowaną godzinę). Wstępując do klubu później niż na początku roku wspomniana ilość godzin zostanie proporcjonalnie zmniejszona w danym półroczu.

Uwaga!

Złożenie stosownych dokumentów nie powoduje automatycznego przyjęcia Cię w poczet członków klubu. Twoja kandydatura musi zostać zweryfikowana oraz zaakceptowana przez Zarząd Klubu, który spotyka się raz w miesiącu. W przypadku weryfikacji negatywnej dokonane wpłaty oraz dostarczone dokumenty zostaną Ci zwrócone.