Klub Strzelecko Kolekcjonerski "KALIBER 7,62" w Skwierzynie

Komplet przygotowanych dokumentów dostarcz osobiście - po wcześniejszym umówieniu się (nr telefonu +48 604 45 44 77).

Miesięczna składka członkowska to 40zł, płatna jednorazowo za cały rok (bądź za miesiące pozostałe do końca roku kalendarzowego). Opłatę wnosisz dopiero po zaakceptowaniu Twojej kandydatury.

Uwaga!

Złożenie stosownych dokumentów nie powoduje automatycznego przyjęcia Cię w poczet członków klubu. Twoja kandydatura musi zostać zweryfikowana oraz zaakceptowana przez Zarząd Klubu, który spotyka się raz w miesiącu. W przypadku weryfikacji negatywnej dokonane wpłaty oraz dostarczone dokumenty zostaną Ci zwrócone.